مسدود کردن نرم افزار های جاسوس (رایگان استفاده کنید)

92
اینترنت سبز
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

به صورت کلی نرم افزار هایی که نسبت ارسال داده به دریافت داده بالایی دارند مظنون به جاسوسی می باشند با نصب رایگان نرم افزار آنها را شناسایی کرده و در صورت نیاز مسدود کنید. www.internetsabz.com