فرصت های کسب و کار در فناوری پلاسما - قسمت سوم

88
ایران سایتک
ایران سایتک 10 دنبال‌ کننده

سمینار فرصت های کسب و کار در فناوری پلاسما - دکتر محمدرضا خانی - عضو هیئت علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی - 9 آبان 1396 دانشگاه تربیت مدرس