ساعد سیمکش نشسته کف دست بالا

262
ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.4 هزاردنبال‌ کننده

Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pulley Wrist Curl

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.4 هزار دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1