تنگه هلد لرستان پرآب تر از همیشه است

640

به نظر می‌رسد فعلا ورود به این تنگه مسیر نباشد. عمق تنگه به سه متر می‌رسد و جریان آب شدید است.