بخشی از کتاب رمز یاب گردآورنده. فرید باقری ۰۹۳۸۴۵۲۴۰۵۰

773

برای خرید پک کامل کتاب و کلاس های آموزشی تماس بگیرید ۰۹۳۸۴۵۲۴۰۵۰ ۰۹۱۱۶۷۷۹۷۹۱ https://t.me/cobragram_bgh اینستا;fraid.bagheri97