سی سال، سی موسیقی، نظرسنجی تِرَک برتر 88 تا 97

15,181

این آخرین برنامه از سی سال سی موسیقی است که موزیک ها به نظرسنجی گذاشته می شود. رسیدیم به دهه ی آخر از 88تا ۹۷. موزیک برتر این دهه را هم که انتخاب کنید در کنار موزیک برتر دهه های قبل قرار می گیرد و سه موزیک برتر سه دهه به عنوان تِرک های برتر معرفی می شوند. قسمت بعدی ایپزود آخر خواهد بود و قرعه کشی هم انجام خواهد شد. گفته بودیم که به نفر برگزیده یک عدد اسپیکر بلوتوث هارمن کاردن تعلق خواهد گرفت و باز هم تاکید می کنیم.