آموزش مکالمه آلمانی نمونه تدریس نهم

96

آموزش زبان آلمانی در 60 روز با دوره غیر حضوری سان راید سریع و تضمینی جامع از حروف الفبا زبان آلمانی تا سطح B2 منطبق بر مرجع مشترک اروپایی می رساند با تدریس بی نظیراستاد مهسا صالحی تحت نظارت استاد علی هادی به صورت جامع در بخش های مکالمه آلمانی،گرامر آلمانی،لیسنینگ (شنیدار) آلمانی و صرف افعال برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر وارد این سایت بشید https://realalihadi.com/ شماره ثبت نام :5-88941004-021