سبحان  (اصل)

سبحان (اصل)

1 ماه پیش
ناروتو بیشتر از 300 بار گفته چی به فارسی بگین
من یه اوتاکو ، یه گیمر و یه دیونه روانیم
من یه اوتاکو ، یه گیمر و یه دیونه روانیم دادته بایو یهنی خودم انجامش میدم یا بسپاریدش به من
azoorito

azoorito

2 ماه پیش
بیشتر شو میدونستم اما بازم ممنون