بازدید از شگفتی طبیعت نروژ - آبدره گیرانگرفیورد Geirangerfjord | آژانس ققنوس

211

نگاهی به خلیج بسیار زیبای گیرانگرفیورد در نروژ Geirangerfjord | آژانس مسافرتی ققنوس | Ghoghnos.ir | تلفن: 02124525

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…