کمیل قاسمی در یک قدمی طلای المپیک 2012

452

توضیحات هادی عامل در مورد احتمال کسب طلای المپیک 2012 توسط کمیل قاسمی

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده