نماهنگ «ابناء الشمس»

85

نماهنگ «ابناء الشمس» روایتی از محبت اهالی کوی مقاومت به رهبر معظم انقلاب