زمین خواری به سبک اصلاحات

1,441
روزنامه صبح نو
روزنامه صبح نو 195 دنبال‌ کننده

اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در ملک متعلق به همسر عبدالله نوری تخلفات متعددی ازجمله اضافه بنا انجام شده است. در ماجرای واگذاری کارخانه دولتی رشت الکتریک هم واگذاری رانتی این کارخانه را شاهد بودیم