کسب اولین کرسی بین المللی فدراسیون ورزش کارگری

13

در حکمی از سوی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شرکت ها، آقای محمد دادکان بعنوان مدیرکل آکادمی و عضو هیات اجرایی این فدراسیون منصوب شد.

مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی