شور همدلی

23,109

این کلیپ به حضور گسترده مردم در 22بهمن 1397وفعالیتهای فرهنگی ،هنری ورسانه ای اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهر تهران می پردازد در این فیلم گوشه هایی از فعالیتهای غرفه اداره فرهنگ وارشاداسلامی تهران باهمکاری مرکزفرهنگی هنری دارالفنون به تصویر کشیده شده است

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده