کارآفرین برتر در شبکه افق

279
❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 6.1 هزاردنبال‌ کننده

مجموعه «کارآفرینان» به گفت وگو با این فرد موفق و مستندی در مورد فعالیت هایش اختصاص دارد.

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 6.1 هزار دنبال کننده