شهید غفور جدی اولین خلبانی که پرچم ایران کفن او شد.

389
محمدجواد
محمدجواد 465 دنبال‌ کننده

شهید غفور جدی خلبان نیروی هوایی ارتش که با تمام جفا های که بر اوشده بود و از ارتش اخراج شده بود داوطلبانه به نیروی هوایی برگشت و در سومین پرواز خود به شهدات رسید.

محمدجواد
محمدجواد 465 دنبال کننده