اغاز بهره برداری فدراسیون جهانی سگ alianz در سالن همایشات دانشگاه امام خمینی

105
105 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در چهارمین سال افتتاح سامان دام وطن با حضور مسئولین مربوطه و پرورش دهندگان و مربیان سگهای کار از نقاط مختلف کشور در اغاز بهره برداری از فدراسیون جهانی سگ alianz هم اکنون برای عضویت و استفاده از خدمات سامان دام وطن در کشور برخوردار گردید ... تلفن دفتر مرکزی 026 3480 9914 026 3480 9914 وب سایت www.sdvdog.com www.sdv-c.ir