خط آزاد - کشتار شیعیان در العوامیه

285

عربستان در چندین ماه گذشته با حملات سبعانه عوامیه را به جهنمی برای شیعیان مبدل کرده! پشت پرده این خشونت بی محابای سعودی چیست؟

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده