خاکسپاری همایون شهنواز در دیار رئیسعلی دلواری

524
چاخته
چاخته 41 دنبال‌ کننده

همایون شهنواز نام رئیسعلی را پر آوازه کرد و اینک در خانه رئیسعلی به خاک سپرده شد. کاری از واحد تولید تیم چاخته @chakhteh

چاخته
چاخته 41 دنبال کننده