ماجرای تخریب مقبره رضاشاه

175

تصاویری دیده نشده از تخریب قبر رضا پهلوی با دستوری صادق خلخالی؛ برشی کوتاه از مستند تاریخ شفاهی «مه شکن» به کارگردانی حسن حبیب زاده.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…