سرهنگ دکتر مجید جوشقانی

153

سرهنگ دکتر مجید جوشقانی معاون مهندسی و فناوری اطلاعات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در رادیو سرو

رادیو نما سرو
رادیو نما سرو 2 هزار دنبال کننده