بررسی بدهی دولت به بانک مرکزی

63

این روزها یکی از مسائل داغ اقتصادی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها می باشد ک باعث شده که در اعطای تسهیلات و تامین نقدینگی بانک ها مشکلاتی به وجود بیاید که خبرنگاران روزنامه شرق بیشتر در مورد این موضوع صحبت می کنند ...

Saeed.Shahvaladi
Saeed.Shahvaladi 2 دنبال کننده