فراموش کردن جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای توسط کوای لنارد در کنفرانس خبری

117

بسکتبال ان بی ای - فراموش کردن جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای توسط کوای لنارد در کنفرانس خبری - 14 ژوئن 2019