فیگورگیری دسته ۸۰ کیلوگرم پرورش اندام انتخابی تیم ملی

1,113
مجله حرکت
مجله حرکت 12 دنبال‌ کننده

۱-مجید امانی ۲-رسول زعی علیا ۳-مهران حاجی وند قالبی ۴-محمد رضا قره گوزلو ۵- مهدی ملک زاده

۳ سال پیش
#
مجله حرکت
مجله حرکت 12 دنبال کننده