نصب و کرک نرم افزار Bandicam

193

در این ویدیم نحوه نصب و کرک کردن نرم افزار Bandicam آموزش داده شده است . کاربرد این نرم افزار ضبط فیلم از صفحه دستکتاپ می باشد .