گفتگو با سرباز کوچک امام در شبکه افق!

664

حضور آزاده سرافراز «مهدی طحانیان» شخصیت اصلی کتاب «سرباز کوچک امام» که مصاحبه وی در سن شانزده سالگی در دوران اسارات یکی از معروفترین فیلم های هشت سال دفاع مقدس شد. بخشی از ویژه برنامه نوروزی «باز کن پنجره را»