تلاش برای زنده ماندن

2,301

شکار کردن کل یادلدار قطعا برای یک شیرماده تنها سخت است.در اینجا شیر ماده سعی میکند از پشت به گوزن یالدار حمله ور بشه ولی گوزن یالدار رو به جلو و با شاخ هایش شیر را می ترساند ولی وقتی یک شیر دیگه اضافه میشه این ترفند جواب نمیدهد.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزار دنبال کننده