فریدالله ادیب آیین - مجموعه راه لاجورد

60

فریدالله ادیب آیین صدور پروانه فعالیت مجموعه‌داری «راه لاجورد» در خراسان رضوی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی رئیس گروه موزه های این اداره کل با اعلام این خبر افزود: «این مجموعه هفتمین مجموعه رسمی و مجوزدار این اداره کل و دومین مجموعه ای است که در سال جاری پروانه فعالیت دریافت کرده است.»