برنامه موفقیت در فروش (قسمت 1-5 تنظیم اهداف)

170
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

برنامه موفقیت در فروش (قسمت پنجم بخش اول تنظیم اهداف)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده