آیا از حقیقت خیانت مطلق در طرح صهیونیستی معامله قرن آگاه هستید؟!

46
نوزده
نوزده 481 دنبال‌ کننده

تا کنون در خصوص مفاد این طرح به صورت رسمی اعلام نظری نشده است ، چرا که آمریکایی ها می دانند با اعلام رسمی قبل از مهیا شدن شرایط ، با خروش ملت های منطقه، طرح یاد شده به ضد خود تبدیل می شود.

نوزده
نوزده 481 دنبال کننده