دیالوگ ماندگار محمد قسمت آخر گاندو :امنیت این مملکت فروشی نیست مایکل!

1,456

دیالوگِ ماندگار محمد در گاندو:امنیت این مملکت فروشی نیست مایکل! به هیچ قیمتی! #وحید رهبانی #پیام_دهکردی #گاندو

jahad100z
jahad100z 35 دنبال کننده