بهزاد فراهانی: هیچکس به اندازه گلشیفته برای هنر ایران نام آوری نکرد

181
DIGIKOT
DIGIKOT 13 هزاردنبال‌ کننده

گفتگوی تند و تیز و داغ بهزاد فراهانی درباره گلشیفته، نوید محمدزاده و محمود احمدی نژاد: به شرافتم قسم کل دریافتی من پانصد میلیون تومان هم نیست

DIGIKOT
DIGIKOT 13 هزار دنبال کننده