مصاحبه با محمدرضا قهرمانی – کارشناس ارشد فروش سازمانی شرکت مبین نت

3

گزارش تصویری تک تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96 مصاحبه با محمدرضا قهرمانی - کارشناس ارشد فروش سازمانی شرکت مبین نت

۳ ماه پیش
#
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3