عشق بازی با نماد بوشهر همراه با پرواز پرندگان دریایی

359

همزمان با پرواز مرغان دریایی میکس زیبای آهنگ مهدی احمدوند در کنار نماد زیبای شهر بوشهر I Love Bushehr بوشهر عشق جغرافیایی من بوشهر عشق سوزان با تو بهشتُ روی زمین تجربه کردم.

آی بی تری
آی بی تری 113 دنبال کننده