سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1391

16,915

باز هم یک سال خوب برای موسیقی پاپ ایرانی، احتمالا امسال هم برای انتخاب یک ترک کار دشواری خواهید داشت