برنامه موفقیت در فروش (قسمت 2-5 تنظیم اهداف)

129
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

برنامه موفقیت در فروش (قسمت پنجم بخش دوم تنظیم اهداف)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده