صدرعاملی از سختی های ساخت یک فیلم ورزشی می گوید

139
سلام سینما
سلام سینما 1.5 هزاردنبال‌ کننده

معرفی کامل ، تصاویر، آنونس، نظرات کوتاه منتقدان، نظرات مردم در صفحه اختصاصی فیلم «سونامی » در سلام سینما: http://yon.ir/4VYV2 /// سلام سینما محبوب ترین و معتبرترین مرجع سینمای ایران: https://www.salamcinama.ir/public

سلام سینما
سلام سینما 1.5 هزار دنبال کننده