گزارش شبکه دوم سیما از افتتاح خطوط 6 و 7 مترو تهران

341
خط 6 مترو تهران
خط 6 مترو تهران 6 دنبال‌ کننده

گزارش شبکه دوم سیما از افتتاح خطوط 6 و 7 مترو تهران