اختیارات رئیس جمهور بیشتر است یا رهبری؟

198
Ammariyun_
Ammariyun_ 6 دنبال کننده