تبادل سند الحاق ایران به اتحادیه بزرگ اقتصادی اورآسیا

87

پس از تصویب لایحه پیوستن ایران به موافقتنامه تعرفه ترجیحی اتحادیه اقتصادی اورآسیا در مجلس شورای اسلامی و تایید دولت، امروز مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حضور در دبیرخانه دائمی اتحادیه اقتصادی اورآسیا در مسکو، یادداشت وزارت امورخارجه کشورمان درباره اتمام مراحل پیوستن ایران به این موافقتنامه را به دبیرکل این اتحادیه ابلاغ کرد.