آمریکا چقدر گرسنه است؟

95

آمارهای رسمی وزارت کشاورزی آمریکا نشان می دهد بیش از ۴۱ میلیون آمریکایی - یک هشتم شهروندان این کشور - دچار عدم امنیت غذایی هستند.

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.6 هزار دنبال کننده