حضور بازیکنان جدید در تمرین بارسلونا

367

حضور دیونگ و نتو و گریزمان در تمیرینات بارسلونا

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده