معرفی رشته فیزیک کلاسیک توسط امیر پورجعفر

2,295

برای اولین بار در استان کرج در مسابقات شهر فردیس به تاریخ 14 دی ماه 97 رشته فیزیک کلاسیک برگزار شد و پیش از آغاز استاد امیر پورجعفر داور بین المللی بر روی استیج مسابقه حاضر شدند و توضیحاتی در رابطه با این رشته و نحوه فیگورگیری بیان کردند.

فیتنس پرو
فیتنس پرو 405 دنبال کننده