آموزش خورشت چغاله بادوم بهاری با نارگل - Khoreshte Chaghale Badoom

3,881

آموزش خورشت چغاله بادوم بهاری خوشمزه امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید :) How to make Almond Crop Stew - Khoreshte Chaghale Badoom I hope you make it and like it :)