جنیفر پادیلا آمریکایی در نور لیزیک شد

691

گفتگوی نور با خانم امریکایی که برای انجام عمل اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرده را ببینید و با نظر او در این خصوص آشنا شوید.