سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان در کشور افزایش یافته است

481

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

دیزی (Dayz) با Erfan_Kashkai

Erfan_619
16 34.2 هزار بازدید کل

دایی پیرغلام تاکسیرانی

dearuncle
12 45 هزار بازدید کل

EmoRezA | PersianCity

EmoReza
57 62.8 هزار بازدید کل