تقدیر ویژه از کیروش پیش از دیدار با برزیل

69

تقدیر از کارلوس کیروش به بهانه 200 دیداری که کیروش به عنوان سرمربی در آن حضور داشته است

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده