چالش ضربه کاشته و اعلام برنده سلیمی و رودکی

134
آرین اول
آرین اول 27.2 هزار دنبال کننده