واکنش وزیر ارتباطات به وقاحت تروریست ها در کشتار مردم بیگناه اهواز

404

واکنش وزیر ارتباطات به وقاحت تروریست ها در کشتار مردم بیگناه اهواز