کلیپ هفته تغذیه با شیر مادر قسمت اول

301

کلیپ تغذیه با شیر مادر و مصاحبه با دکتر طیبه مهروری، متخصص اطفال. کاری از معاونت بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی گراش

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...